Thành phố Phủ Lý sơ kết mô hình “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ"

Chiều ngày 13/10/2022, UBND thành phố Phủ Lý tổ chức sơ kết thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”; Công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022 và trao thưởng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác CCHC trên địa bàn thành phố.

Về dự địa biểu tỉnh có đồng chí Đinh Văn An - Tỉnh uỷ viên – Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận tỉnh uỷ; đồng chí Nguyễn Bá Cẩn – Phó giám đốc Sở Nội Vụ; lãnh đạo phòng chuyên môn Ban dân vận tỉnh uỷ. Đại biểu thành phố có đồng chí Nguyễn Hữu Chương – Uỷ viên BTV thành uỷ - Phó chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Phạm Văn Quân – Uỷ viên BTV thành uỷ - Phó chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong thường trực thành uỷ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND , thành viên BCĐ Cải cách hành chính thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan đơn vị trong thành phố; lãnh đạo UBND các phường, xã; các tập thể cá nhân được khen thưởng.

Báo cáo kết quả thực hiện mô hình cho thấy: Sau 2 năm thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" đối với cấp xã và 1 năm đối với cấp thành phố, tinh thần, thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, các xã, phường được nâng lên rõ rệt. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm cam kết “5 biết, 3 thể hiện". Các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát, hiện nay số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp thành phố thực hiện được 229 thủ tục trên 14 lĩnh vực, 125 thủ tục hành chính cấp xã trên 13 lĩnh vực. Theo số số liệu thống kê từ 1/1/2022 đến nay, Thành phố đã tiếp nhận và giải quyết trên 4 nghìn hồ sơ; cấp xã tiếp nhận và giải quyết trên 27 nghìn hồ sơ. Chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, một số dịch vụ công trên địa bàn thành phố đạt 100% và đều nhận được đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Công tác tiếp công dân được thực hiện tốt, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền duy trì thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. 100% đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền được xử lý, giải quyết, không để tồn đọng, kéo dài, vượt cấp. Công ác đối thoại với nhân dân được quan tâm thực hiện kịp thời, qua đó góp phần ổn định tình hình ngay tại cơ sở.

Đối với công tác cải cách hành chính: 9 tháng đầu năm 2022, thành phố đã ban hành 31 kế hoạch, 01 hướng dẫn để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 100% thủ tục hành chính đều được công khai, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và cấp xã. UBND thành phố đã chỉ đạo thường xuyên nâng cao chất lượng, đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị, các điều kiện phục vụ người dân tốt hơn. Cán bộ, công chức có thái độ giao tiếp lịch sự, đúng mực trong quá trình giải quyết công việc; hướng dẫn kê khai hồ sơ chu đáo, dễ hiểu.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Cẩn – Phó giám đốc Sở Nội Vụ và đồng chí Phạm Văn Quân – Uỷ viên BTV thành uỷ - Phó chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Thành phố và các phường xã đã đạt được trong triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" và công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022. Đồng thời cũng nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, các đồng chí cũng yêu cầu thời gian tới: Thành phố và các phường, xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, nhất là trên cổng dịch vụ công trực tuyến, chính quyền điện tử, chính quyền số; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính của thành phố và phường, xã; Duy trì tốt việc thực hiện tiếp công dân, công tác đối thoại với nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân… Nhân dịp này UBND thành phố cũng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố.​


Anh Đào - Đức Quang

14/10/202